g

Reza Najjar

الهم صل علی محمد و آل محمدوعج

آيت الله جوادي آملي:زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند خواسته یا ناخواسته، دوستدار امام غایب اند نه امام قائم، مطلوب اینان غایب آل محمد(ص) است نه قائم آل محمد(ص)

مهـارت هاي لازم براي يک سخنران خوب

برگرفته از کتاب:

مهارت سخنراني

اثر تيم هيندل


مهـارت هاي لازم براي يک سخنران خوب:

سخنراني مهارتي است که شما در همه جا ، از محيط هاي کاري گرفته تا برخوردهاي اجتماعي افراد ، به آن نياز خواهيد داشت . فنون سخنراني به شما کمک مي کند تا از طريق برنامه ريزي و کسب آمادگي اين مهارت را در خود پرورش دهيد .(ص5)
در يک سخنراني خوب مشخص کردن هدف براي اطمينان از اثر بخشي سخنراني لازم است .
مخاطبان بايد بيشتر تحت تأثير عمق و آگاهي شما قرار بگيرند تا اين که با نمايشي از دانش و اطلاعات دروغين روبرو شوند . (ص6)
همه حواس خود را به کار گيريد و از امتيازات و توانايي هاي خود بهترين استفاده را به عمل آوريد مثلاً اگر صداي رسا و مناسبي داريد ، حداکثر استفاده را از آن ببريد و اگر در لطيفه گويي مهارت داريد ، در طول سخنراني يک لطيفه کوتاه و مرتبط با موضوع براي حضار تعريف کنيد.(ص7)
اگر مي خواهيد پيام خود را به شکلي اثر بخش به مخاطبان منتقل کنيد بايد ارزش هاي فرهنگي و عقايد آنها را مد نظر قرار دهيد با مخاطبان تماس چشمي برقرار کنيد و مخاطبان را در سخنراني شرکت دهيد ، تلاش کنيد که مخاطبان با احساس رضايت جلسه را ترک کنند .(ص9)
از قبل سالن سخنراني را بازديد کنيد تا با محيط آن آشنا شويد و يک ساعت را براي مرور متن سخنراني اختصاص دهيد . در مورد نحوه لباس پوشيدن خود تصميم بگيريد و مطمئن باشيد که لباس هاي شما تميز و اتو کشيده هستند . در تنظيم زمان رسيدن حداقل يک ساعت را به عنوان ضريب ايمني در نظر بگيريد.  (ص11)
اگر از خود شما خواسته شده است که سخنراني را سازمان دهي کنيد هنگام انتخاب مدعوين صلاحيت و شرايط آنها را به دقت بررسي کنيد و  مطمئن شويد که در مورد موضوع سخنراني ، به اندازه کافي تخصص دارند .(ص12)
اگر قصد داريد که يک سخنراني گروهي را سازمان دهي کنيد رعايت اين مسئله بسيار مهم است که سخنرانان تا حد امکان يک دست انتخاب شوند . اگر آنها هم فکر باشند سخنراني هايشان بحث برانگيز نخواهد بود اما اگر عقايدشان با هم در تضاد باشد ممکن است پشت تريبون بحث آنها دوستانه نباشد .        
از قبل محل استقرار وسايل سمعي و بصري را تعيين کنيد ، مطمئن شويد که صداي شما به انتهاي سالن مي رسد ، بهتر است دماي هوا کمي خنک تر از دماي مطلوب باشد چون هواي سالن به دليل وجود جمعيت گرم تر خواهد شد .(ص15)
همه چيزهايي که بايد بدانند را سريعاً نگوييد تا عطش آنها نسبت به موضوع بيشتر شود در عين حال هر چه بيشتر آنهارا کنجکاو کنيد .    (ص18)
براي تحقيق در مورد موضوع زمان کافي اختصاص دهيد و تا آنجا که ممکن است اطلاعات مناسبي را جمع آوري کنيد از بريده نشريات گرفته تا اطلاعات موجود در اينترنت . سعي کنيد با مراجعه به منابع جديد سخنراني شما داراي روح تازه اي باشد . به کتاب هاي قديمي و خاک گرفته اطمينان نکنيد .
شروع سخنراني بايد تأثير خوبي بر مخاطبان بگذارد ، با اعتماد به نفس و مثبت ظاهر شويد ، اگر تصميم داريد از يادداشت استفاده نکنيد هميشه يک يا دو جمله اول خود را يادداشت کنيد . در ابتداي سخنراني مخاطب کاملاً در جريان موضوع نيست ، بنابراين موضوع اصلي را چند دقيقه بعد از شروع سخنراني مطرح کنيد .(ص24)
در نظر گرفتن پاياني قوي براي سخنراني به اندازه آغاز خوب آن اهميت دارد از عبارتي مثل «به عنوان آخرين نکته ...» يا «در نتيجه ...» استفاده کنيد، در اين فرصت مخاطبان سعي ميکنند به نکاتي که در طول سخنراني به آنها توجه نکرده اند،دقت کنند.(ص 25)
يکي از مهم ترين نکات تنظيم آهنگ سخنراني است چون باعث ميشود سخنراني تاثير بهتري داشته باشد، سکوت کردن شهامت ميخواهد، از مکث هاي کوتاه3 ثانيه اي در طول سخنراني غافل نمانيد. مکث کردن در حين صحبت همان تاثير علامتگذاري در نوشتن را دارد.(ص28)
در صورت استفاده از ويدئو از تصاوير طولاني استفاده کنيد و نيز از پيام هاي کوتاه و کليدي.(ص33)
اگر براي اولين بار قرار است سخنراني کنيد حتما يک اجراي تمريني از سخنراني خود داشته باشيد . براي تاکيد روي صحبت ها از حرکات دست استفاده کنيد . در طول تمرين کمتر از يادداشت استفاده کنيد و مطالب را بخاطر بسپاريد. (ص 35)
خود را باور داشته باشيد چون داشتن تصوير مثبتي از خود اهميت زيادي در ارائه يک سخنراني موفقيت آميز دارد.نقاط قوت خود را شناسايي کنيد، تجسم کنيد مخاطبان يادداشت بر مي دارند و از شما سوالهاي سازنده اي مي پرسند، واکنش مثبت آنها را به سخنراني خويش مجسم کنيد و عادي رفتار کنيد تا مخاطب با شما انس بگيرد.(ص 37)
در طول سخنراني دست هارا در جيب قرار ندهيد،لبخند بزنيد،هنگام پايين بودن سر صدا به خوبي شنيده نميشود،قوز کردن باعث مي شود غير حرفه اي به نظر برسيد،صاف بايستيد.(ص 40)
شب قبل از سخنراني خوب بخوابيد تا در روز سخنراني سر حال باشيد. نفس عميق بکشيد چون اين کار باعث کاهش تنش هاي عصبي مي گردد. (ص49)
از آنجايي که تماس چشمي ابزاري بسيار قوي است که بين افراد رابطه ي دوستي و صميميت ايجاد مي کند. به همه مخاطبان نگاه کنيد حتي به رديف هاي عقب.(ص52)
مدت سخنراني را اعلام کنيد تا مخاطبان بدانند چه مدت بايد تمرکز کنند. (ص53)
سخنراني را با يک خلاصه خوب و قوي به پايان برسانيد.يک نتيجه گيري پر محتوا باعث مي شود همواره مخاطبان ارزيابي مثبتي از سخنراني در ذهن داشته باشند.(ص54)
تشخيص مفهوم حرکات مخاطبان
1.       گذاشتن چانه روي دست نشان دهنده تمرکز حواس است.
2.       پاهاي روي هم انداخته نشان دهنده تامل و تعمق
3.       خم شدن به جلو نشان دهنده موافقت است
4.       قرار گرفتن چانه روي مشت نشان دهنده اشتياق براي يادگيري است .(ص59)