g

Reza Najjar

الهم صل علی محمد و آل محمدوعج

آيت الله جوادي آملي:زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند خواسته یا ناخواسته، دوستدار امام غایب اند نه امام قائم، مطلوب اینان غایب آل محمد(ص) است نه قائم آل محمد(ص)

بررسي نحوه رشد و ارتقا در بازار

دادو ستد، بازرگانی ، تولید و خدمات و بطور کلی محیط کسب و کار امروز ، آنچنان نسبت به چند دهه پیش دگرگون و پیچیده شده است که دیگر روشهای سنتی به هیچ وجه نمی تواند پاسخ گوی نیازهای نوین باشد.


لینک دانلود